Fundprotokollen

Nationalmuseets viden bygger på genstandene og de dertil hørende arkivalier og protokoller. Her ses en side af Fundprotokollen fra Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, hvor det store skattefund fra borgmestergården i Aarhus beskrives. - Skatten, der omfattede næsten 6.000 mønter, må være skjult sidst i 1300-tallet. Beskrivelsen, der er affattet omkring 1910, fylder 46 foliosider og er med sin uhyre detaillerede gennemgang af indskriftsvarianterne på det sene 1300-tals nordtyske sølvmønter vistnok den mest indgående analyse, der overhovedet er foretaget af et større fund fra denne tid. Som et led i Nationalmuseets sikringsfotografering er der fremstillet mikrofiche-kopier af fundprotokollerne, som er tilgængelige for interesserede på forskningscentre både i Danmark og vore nabolande. Protokollen er ført af Møntsamlingens daværende leder, P. Hauberg

(fra: Jensen, Jørgen Steen: 1300-tallet - skattefundenes store periode. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1989 side 57-66)


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt