KLIK for forstørrelse!

Frederik 2. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 2.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

For overerskuelighedens skyld er værdierne Portugaløser, Rosenobel samt Engelot fra Dronning Sophies gavesæt, Jens Billes sølvmønt fra Gotland 1565 (Hede 35, Schou 2, Sieg 34) samt de udmøntninger, som blev foretaget af kongens brødre Prins Magnus og Hertug Hans den Yngre af Sønderborg, udeladt her.

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg

1 hvid 1 sk 2 sk 4 sk 8 sk 1 mark 2 mark 1 sp.dal 1 rhinsk gylden 1 guldkr. 1 ungersk gylden 1 (2) dukat 1 penning lybsk 1 blaffert lybsk 1 søsling lybsk 1 skilling lybsk
U.år - - - - - - - - - - - - h34
sch mgl
si mgl
- h31ab
sch14-33
si32.1-2
h30a
sch1-13
si33
U.år
1559 - - h11
sch2-5
si6
- - h9a
sch1
si15
- - - - - - - - - - 1559
1560 - - h11
sch6-8
si6
- h10
sch5
si11
h9b
sch2-4
si15
- h8a
sch1
si21
- - - - - - - - 1560
1561 - - h11
sch4-5
si6
- h10
sch3
si11
h9b
sch1-2
si15
- - - - - - - - - - 1561
1562 - h12
sch6
si3
h11
sch2-5
si6
- - h9b
sch1
si15
- - - - - - - - - - 1562
1563 - h12
sch
140-184
si3
h11
sch
135-139
si6
h15
sch
133-134
si9
h10
sch
111-132
si11
h9b
sch
11-110
si15

-----
h14ab
sch8-10
si16.1-2
h13
sch7
si20
h8b
sch5
si21
h3
sch3
si23
h2
sch4
si25
h1
sch1-2
si27
- - - - - 1563
1564 - - h16
sch6-9
si7.1-2
- - h14a
sch5
si16.1
h13
sch4
si20
- h6
sch3
si24
h5
sch2
si26
- h4
sch1
si28
- - - - 1564
1565 - - h16
sch3-6
si7.1-2
- - h14a
sch1
si16.1
- - - - - - - - - - 1565
1566 - - h16
sch1
si7.1
- - - - - - - - - h33a
sch mgl
si30
h32
sch mgl
si31
h31a
sch5-6
si32.1
h30a
sch2-4
si33
1566
1567 - - - - - - - - - - - - - - - - 1567
1568 - - - - - - - - - - - - - - - - 1568
1569 - - - - - - - - - - - - - - - - 1569
1570 - - - - - - - - - - - - - - - - 1570
1571 - - - - - - - - - - - - h33b
sch mgl
si30
h32
sch mgl
si31
- h30b
sch1-8
si33
1571
1572 - - - - - - - h17
sch1-10
si22
- - - - - - - - 1572
1573 - - - - - - - - - - - - - - - - 1573
1574 - - - - - - - - - - - - - - - - 1574
1575 hN1a-c
sch1-4
- - h18ab
sch1-2
si10
- - - - - - - - - - - - 1575
1576 hN1c
sch mgl
- - - - - - - - - - - - - - - 1576
1577 hN1c
sch1-2
- - - - - - - - - - - - - - - 1577
1578 hN1c
sch mgl
- - - h20a
sch2
si12
h19
sch1
si17
- - - - - - - - - - 1578
1579 h22
sch13-16
si1
h21
sch8-12
si4
- - h20b
sch1-7
si12
- - - - - - - - - - - 1579
1580 - - - - - - - - - - - - - - - - 1580
1581 - - - - - - - - - - - - - - - - 1581
1582 h29
sch25-27
si2
h28
sch16-24
si5
h27
sch6-15
si8
- h24
sch3
si13

-----
h26
sch4-5
si14
h23
sch1-2
si18
- - - - - - - - - - 1582
1583 h29
sch21-23
si2
h28
sch19-20
si5
h27
sch12-18
si8
- h26
sch6-11
si14
h25
sch1-5
si19
- - - - - - - - - - 1583
1584 - - - - h26
sch8-9
si14
- - - h7
sch6
si29
h7
sch5
si29
h7
sch7
si29
2 dukat
h7
sch3
si29
- - - - 1584
1585 - - h27
sch2
si8
- h26
sch1
si14
- - - - - - - - - - - 1585
1586 - - - - - - - - - - - - - - - - 1586
1587 - - - - - - - - - - - - - - - - 1587
1588 - - - - - - - - - - - - - - - - 1588
1 hvid 1 sk 2 sk 4 sk 8 sk 1 mark 2 mark 1 sp.dal 1 rhinsk gylden 1 guldkr. 1 ungersk gylden 1 (2) dukat 1 penning lybsk 1 blaffert lybsk 1 søsling lybsk 1 skilling lybsk


Tilbage til Frederik 2.
Tilbage til Dansk Mønts forside