Eliseus Libaerts

Harniskmager, guldsmed og medaillÝr hos Frederik 2.

"Med Aarstallene 1567 og 1571 foreligger tre Udgaver af et Contrafej af Frederik II, paa hvis Bagside to Englebørn holder et Skriftbaand med TREW IST WILDBRAT. De kendte tre Exemplarer, der alle findes i Møntsamlingen, er af Guld, belagt med Emaille. I det ovenfor anførte Sted i Rentemesterregnskabet for 1567 findes under samme Dato opført følgende Udgiftspost: "Item effther Eiiler Grubbis befalninng betald Eliseus goldttsmed for nogle contrafeij er aff guld hand haffde giortt for Konn: Matt: 146 1/4 daller."

Galster, se litteraturlisten

Illustrationen stammer fra Det kgl. Biblioteks billedsamling.

&nbps;


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside