Datering

Årstal på danske mønter - bortset fra den enestående 1234-mønt fra Valdemar Sejrs tid (1202-1241) - bliver først almindelig omkring år 1500. Datering af tidligere mønter beror på indskrifter (fx. regentnavn), fundomstændigheder, den indbyrdes sammenhæng mellem mønter i samme fund, stilistiske eller prægningstekniske kendetegn med videre.

Se også antedaterede mønter.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt