Danegæld

Danegæld er betegnelsen for den skat eller tribut, som vikingehærene krævede i England som modydelse for ikke at plyndre og afbrænde.

Den angelsaksiske krønike (et engelsk årbogsværk) taler om tributter allerede i 800-årene. Under Svend Tveskæg (985-1014) udbetaltes enorme summer. På sin vis kan man hævde, at englænderne herigennem kom til at finansiere deres egen erobring i 1013.

En væsentlig del af de i Danmark fundne angelsaksiske mønter stammer utvivlsomt fra Danegælden, ligesom de angelsaksiske mønter efterlignedes under Svend Tveskæg og Knud den Store.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt