Danefæ

Der er i Danmark en lang tradition for at fundne oldsager, herunder mønter, tilhører kongen/staten.
Det rimelige i denne ordning skal dels ses i det faktum, at de fundne oldsager gennem studier kan tilføre os ny viden om fortiden, dels i at hele befolkningen gennem museumsudstillinger m.v. får andel i fundet.
Finderen af danefæ modtager en godtgørelse svarende til værdien af det fundne.

Tekststeder:

Etymologisk er ordet Danefæ interessant. Det indeholder ikke, som man måske skulle tro, henvisning til Danmark eller danskere: På oldnordisk betyder dan en død mand. Andet sammensætningsled, -fæ, kendes fra indoeuropæisk peku, der på germansk bliver til fehu, på moderne tysk Vieh (= kvæg) og på engelsk fee (=honorar), i alle tilfælde har ordet altså noget med værdi at gøre. Danefæ kommer derved til at betyde død mands gods.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønts forside