Harald Conradsen (1817-1905)

Medaillør og billedhugger, søn af Johannes Conradsen. Optaget som billedhugger på Akademiet 1832. Diverse hædersbevisninger samt studierejser til udlandet.

I 1841 ansattes Harald Conradsen ved Den kongelige Mønt, hvor han var medaillør i tidsrummet 1873-1901.

Men ansættelsesårstallene fortæller ikke alt: "Med hensyn til Harald Conradsen, ja, så skal man helt tilbage til 1840, hvor man første gang finder hans navn og endog stavet fuldt ud, hvilket aldrig skete i hans angivne tid som Møntens medaillør. Og slutåret betegner heller ikke slutåret for, hvornår hans initialer sidst sås på mønter. Det gjorde de nemlig helt indtil Christian IX's død."
Jørgen Sømod

Harald Conradsen stod bag en omfattende produktion af mønttyper og medailler, som bærer initialerne HC eller H.Conradsen.


Litteratur:

KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt