KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2.
10 Kroner 1972, København

Forside: portræt af Dronning Margrethe; indskrift dronningens valgsprog: GUDS HJÆLP · FOLKETS KÆRLIGHED · DANMARKS STYRKE.
Bagside: portræt af Frederik 9. (Hede 1, Sieg [2018] 16).

36 mm, 20,5 gram, 800‰ sølv 200‰ kobber, riflet rand.

Erindringsmønt i anledning af tronskiftet. Oplag 402.902 stk foruden 100 ministereksemplarer uden værdiangivelse. Mønten blev solgt til en overpris af 25 kroner. Salget startede 1. november 1972. Overskuddet skulle anvendes til alment gavnlige formål.

 


Eksemplar fra Zincksamlingen:

KLIK for forstørrelse!

Ministereksemplar uden værdiangivelse

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside