KLIK for forstørrelse!

Christian 9. - kronologisk oversigt
I. Skillingsmønt 1863-1874

II. Christian 9.s kronemønt 1873-1906

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Christian 9.s hovedtyper. For overskuelighedens skyld er prøvemønter samt mønter fra Dansk Vestindien udeladt. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

Forkortelser: h = Hede, sch = Schou, si = Sieg

1/2 skilling 1 skilling 4 skilling 2 rigsdaler 1 Chr.d'or 2 Chr.d'or
1863 - - - h3
sch1
si5
- - 1863
1864 - - - h4a
sch1
si4
- - 1864
1865 - - - - - - 1865
1866 - - - - - h1a
sch1
si7
1866
1867 - h6
sch3
si2
h5a
sch2
si3
- - h1a
sch1
si7
1867
1868 h7
sch2
si1
- - h4a
sch1
si4
- - 1868
1869 - h6
sch4
si2
h5b
sch3
si3
- h2
sch2
si6
h1b
sch1
si7
1869
1870 - h6
sch3
si2
h5b
sch2
si3
- - h1b
sch1
si7
1870
1871 - h6
sch3
si2
h5b
sch2
si3
h4b
sch1
si4
- - 1871
1872 - h6
sch3
si2
h5b
sch2
si3
h4b
sch1
si4
- - 1872
1873 - - h5b
sch1
si3
- - - 1873
1874 - - h5b
sch1
si3
- - - 1874
1/2 skilling 1 skilling 4 skilling 2 rigsdaler 1 Chr.d'or 2 Chr.d'or


Tilbage til Christian 9.
Tilbage til Dansk Mønt