KLIK for forstørrelse!

C

Denne forkortelse bruges af flere møntmestre og møntudstedende myndigheder. Det drejer sig om:


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Dansk Mønt