KLIK for forstørrelse!

Nicolai Bernhard Fuchs

Nicolai Bernhard Fuchs var 1729-1735 møntmester i Kongsberg under Frederik 4. og Christian 6. Hans mærke var NBF.

Fuchs suspenderedes 1735 og afskedigedes pga. insubordination 1737. I denne periode forestodes Mønten af en Commission, der prægede med mærket C.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside