KLIK for forstørrelse!

Bygningsoffer

I forbindelse med byggerier - officielle eller mere private - har det helt fra oldtiden været almindeligt at ofre nogle mønter. Dette bygningsoffer kan i alle tilfælde ses som en interessant kulturhistorisk skik og i bedste fald datere byggeriet.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt