Bjæverskovfundet

"Den 17. marts i år [1999] var Svend Åge Tornbjerg fra Køge Museum i gang med en prøvegravning på en mark ved siden af Bjæverskov Kirke, 11 km vest for Køge. Her ville menighedsrådet anlægge en parkeringsplads. Da man vidste, at der havde ligget en gård på pladsen helt til udskiftningen for ca. 200 år siden, ville man gerne undersøge stedet, før jordarbejderne ville ødelægge de eventuelle arkæologiske levn. Prøvegravningen påviste velbevarede kulturlag, der går tilbage til 1000-tallet. En gennemgang med detektor gav en del fund. Blandt disse var en malmgryde fuld af mønter. "

Sådan lyder Jens Christian Moesgaards indledende beskrivelse af dette fund (se litteraturlisten). Skatten rummede ca. 800 danske mønter og anses for nedlagt ca. 1259.

 

Bjæverskovskatten er udstillet på Køge Museum

 

Skatten indeholdt hovedsagelig mønter fra den tidlige borgerkrigsperiode, men i en pose for sig lå ca. 180 penninge fra Valdemar Sejrs seneste år. Disse blev i februar 2023 fotograferet af redaktøren af Dansk Mønt til brug for bogen om Hbg. 42b, Valdemar Sejrs evige penning (se litteraturlisten).

Mønterne, der i bogen er markeret med J/S samt et løbenummer, kan ses i nedenstående liste. Langt de fleste er af typen Hbg. 42b. De øvrige - Hbg. 29 samt Hbg. 41 og 42ac - er markeret som sådanne:

 


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønts forside