Grosserer Meyer

af Preben Nielsen

Vilhelm Bergsøe (1) noterer ved nr. 1479 Grosserer Louis Meyer og Hustru Thea Meyer. Sølvbryllupsmedaille af S. Lindahl. "Præget hos A. Dragsted og uddelt som festtegn ved Grosserer Louis Meyers (Firmaet Becket & Meyer) og Hustrus Sølvbryllup i 300 Exemplarer. Til Sølvbrudeparret prægedes den i Sølv".

 

 

Men hvem var dette ægtepar? Mens vi er godt hjemme i nutidens erhvervsfolk og andre kendisser, er der næppe mange, der ved hvem grosserer Louis Meyer og Thea Meyer var.

Lad os stifte nærmere bekendtskab med ægteparret, og deres familie og forretnings-forbindelserne til Louis. Muligvis har nogle af de nævnte personer deltaget i sølvbryllupsfesten og har modtaget den lille jeton.

 

Louis Meyers forældre

Louis Meyer, ,*6. marts 1843 † 12. september 1921, søn af silke- og klædehandler Alfred J. Meyer. I folketællingerne 1845 og 1850 boede familien i Store Købmagergade 69, 1. sal. 1850 omfattede husstanden foruden hustruen Sofie Meyer, Louis Meyers søster Esther (30 år og ugift) og stedsønnen Arnold Abrahamsson, der var "contorist". Af fællesbørn var der Hanne (15 år), Galathea (13 år), Martin (11 år), Charlotte (10 år), Sally (9 år), Louis (7 år), Herman (6 år) og Dine (4 år). Endvidere boede den 24 årige Julius Levy hos familien, han benævnes som "svend i lauget". Udover forannævnte personer, havde familien tre tjenestefolk: Lene Levald, Maren Olsdatter og Rasmus Larsen.

 

 

Til venstre grosserer Alfred Jacob Meyer (1806-80) og Sophie Meyer, f. Melchior (1809-83), Louis forældre. Til højre Mouritz Melchior (1816-84) og hustruen Dorothea Melchior (1823-85). Louis fik bl.a. sin uddannelse hos sin onkel Mouritz.

 

Louis Meyers karriere

(2) Louis fik sin købmandsmæssige uddannelse hos sine onkler Moritz og Moses Melchior og stiftede marts 1866 med H.L. Beckett, der også havde fået sin uddannelse i det Melchiorske hus, firmaet Beckett & Meyer med en kapital på 20.000 rdl. Med dygtighed optoges først handlen med sukker, og nye baner betrådtes med importen af skotske fariner, hvoraf forbruget navnlig i 1870'erne tog et stærkt opsving. Allerede 1878 udtrådte H.L. Beckett af firmaet, og få år derefter blev A. Abrahamson optaget som medindehaver indtil 1906, hvorefter Louis' søn Ernst indtrådte som kompagnon. I hele dette tidsrum var Louis Meyer dog den ubestridt dominerende. Efterhånden som den hjemlige sukkerindustri i 1880'erne tog et betydeligt opsving, blev det nødvendigt for firmaet at optage andre artikler end sukker, og i særdeleshed blev kaffe i denne periode af betydning. Fra 1884 kom importen af kunstige gødningsstoffer, men den del af forretningen gik allerede 1897 over til A/S Dansk Svovlsyre- og Superfosfatfabrik, hvorefter firmaet søgte over i foderstofbranchen ved optagelsen af handlen med melasse og blod til fremstilling af et melassefoderstof efter en særlig metode, og selv om metoden ikke kom til at indfri de forventninger der oprindelig næredes til den, var handlen med melasse og blod stadig af betydning for firmaet. 1883 havde Beckett & Meyer desuden i forening med Moses Melchior købt Københavns Hesteskofabrik, som efter en del vanskelige år senere blev et usædvanligt alternativ for firmaet. 1902 overtog Beckett & Meyer Moses Melchiors andel i fabrikken, som derpå omdannedes til et aktieselskab. Endelig optog firmaet omkring århundredeskiftet handlen med sirup, cigarer og tobak.

 

I denne stadige variering af handelsartikler finder man utvivlsomt en for Louis Meyers karakteristisk egenskab: han var først og fremmest "general merchant", som søgte at handle med de artikler, hvori der var nyhed eller konjekturen. Hans indsigt i handelsforhold blev derved meget alsidige, hvad der også kom den stand han tilhørte til nytte, da han 1910-18 var medlem af Grosserer-Societetets komité. I ganske særlig grad havde han her interesse for toldspørgsmål og var blandt andet 1910-22 medlem af toldrådet. Som købmand forstod Louis Meyer at forene betydelig aktivitet og dristighed med rolig overvejelse og en vis nøgternhed. Om nogle af sine oplevelser udgav han 1916 en bog med titlen: Bedstefars Rejse til Amerika.

Louis Meyer blev udnævnt til Ridder af Dannebrog 1906 og Dannebrogs Mand 1916.

 

Theas Familie

Thea (Johanna Maria) Meyer født Friedländer,*7. november 1845 † 21. januar 1902. Fader: papirhandler Sally Friedländer (1808-69) og moder: Betzy (1817/18 - ) I folketællingen fra 1845 bor familien i Kronprinsessegade 40, 3. sal, men fem år senere i 1845 er den flyttet til Højbro Plads 52, 3. sal. I 1850 havde ægteparret børnene Wilhelm Martin (8 år), Susanne Pauline Mathilde (7 år), Louise Mariane Rosalia (6 år), Thea Johanne Maria (4 år) og Julie Thora Sophie (2 år). Desuden er svigerinden Rosalia flyttet ind hos familien, hun er muligvis enke, idet der noteres, at hun er ugift. Der er nu ligesom i 1845 fire tjenestefolk i husstanden, men kun Oline Martine Elisa Madsen har fortsat pladsen, der tre øvrige: Ane Margrethe Pihl, Ellen Christens Datter og Johan Theodor Wenneke er nytilkomne.

 

         

tv. Papirhandler Sally Friedländer (1808-69) far til Thea Meyer. th. Thea Meyer

 

Forretningsforbindelserne

Når man ser på Louis Meyers forretningsforbindelser, fornemmer man et stort sammenhold imellem de jødiske familier i 1800 tallets København.

 

                   

tv. Grosserer Moses Melchior (1825-1912), hos hvem Louis også var under uddannelse.
i midten Grosserer Hugo Lang Beckett (1843-1902), der sammen med Louis Meyer dannede firmaet Beckett & Meyer.
th. Grosserer Abraham (Arnold) Meyer Abrahamson (1830-1910) medindehaver af Beckett & Meyer indtil 1906.

 

Tegning af produktionen på Københavns Hesteskofabrik, Tagensvej 9.

 

Skodsborgs kongelige historie

Skodsborgs nyere historie tager udgangspunkt i Frederik VII og Grevinde Danners ophold på Skodsborg. Frederik VII købte landstedet "Skodsborg" i 1852. Indtil kongens død i 1863 opholdt det kongelige par sig her hver sommer. Kongen foretrak at bo i et telt i haven, mens Grevinde Danner boede i Palæet. Statsråd, møder og tafler blev afholdt i Villa Rex, som blev bygget i 1857. Efter Frederik VII´s død forblev Skodsborg i Grevinde Danners besiddelse indtil hendes død i 1874.

I 1878 overtog grosserer Louis Meyer Villa Rex, som han lod ombygge og udvide til den nuværende form. Villa Rex er i dag blevet renoveret, og Statsrådssalen - i dag kaldet Kongesalen - er blevet restaureret i henhold til gamle skitser med farver og indretning, og står derfor som den gjorde dengang. Villa Rex bliver anvendt til møder, konferencer og selskaber.

På det højeste punkt på området for Skodsborg Sundhedscenter ligger Grotten. Grotten er nok det mest ejendommelige, der er opført i Frederik d. VII's tid på Skodsborg. Både Villa Rex, Grevinde Danners Palæ og Grotten er fredede.

 

Minde efter Thea Meyer

På Kollegiet Studentergården, Tagensvej 15, 2200 København N kaldes værelse 42 Thea Meyer f. Friedländer. Værelset er skænket af grosserer Louis Meyer og søn konsul Vilh. Meyer. Studentergården er det ældste kollegium udenfor Københavns gamle bymure. Bygningen der påbegyndtes i 1922 er tegnet af arkitekt Martin Borch, og kollegiet blev indviet 15, oktober 1923. I 1971 blev de første kvindelige beboere værelser på Studentergården.

(Amagerland Numismatiske Forenings medlemsblad nr. 300, 2007)


Noter


Tilbage til Dansk Mønts forside