KLIK for forstørrelse!

Apokryfe mønter

Udtrykket apokryfe mønter er opfundet af Julius Wilcke, men er senere blivet mistolket. Wilcke mente med udtrykket, at mønterne muligvis havde eksisteret, men at blot intet eksemplar var kendt eller tilgængeligt.

I vore dage bruges udtrykket apokryfe mønter om senere konstruktioner (tegninger eller afstøbninger) af mønter, der aldrig har eksisteret i virkeligheden.
Fænomenet ses ofte i møntbøger fra 1500- og 1600-tallet, således i Peder Hansøn Resen: Kong Frederichs Den Andens Krønicke, Kjøbenhavn 1680, hvor eksistensen af flere af de afbildede mønter nu må betvivles.

Illustrationen viser en apokryf skilling fra Christian 2 (Galster 40, Schou 1515/20). Den optræder første gang i Elias Brenner: Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum, Tab. X, 1, men har sandsynligvis aldrig eksisteret. I 1971 lod Jørgen Sømod den fremstille i kopi - behørigt mærket med det nye årstal.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt