Andreas Frederik Vilhelm Hansen (1873-1924)

Medaillør; i 1889 optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole, hvor han bl.a. undervistes af Bissen. Studieophold i Paris. Fra 1908-1924 undermedaillør på Den kongelige Mønt i København. Har skåret stemplerne til tronskiftemønten 1912 samt til forsideportrætterne til Christian 10.s sølv 1- og 2-kroner (1915-16) og guld 10- og 20-kroner (1913-31) - og dermed også forsiden til erindringsmønten 1930.

KLIK for forstørrelse!

Andreas Hansen stod endvidere bag stemplerne til Barnets lykkeskilling fra 1912.
Hans mønter bærer forkortelsen AH.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt