KLIK for forstørrelse!

Albrecht 7., hertug af Mecklenburg

I Güstrow, Mecklenburg slog hertug Albrecht 7. under Grevens fejde mønt i Christian 2.s navn. Det drejer sig om den kendte fireskilling fra 1535, Galster 85, med den propagandistiske forsideomskrift: IMMERITI · CARCERIS · APVD · HOLSATAS · 3 · (= 3. år af det ufortjente fangenskab hos holstenerne).

Desuden lod hertug Albrecht i 1536, mens han var indesluttet i det belejrede København, slå den halve sølvgylden med forsideomskriften: MANVS · DEI · ERVET · ME · IMPII · CARCERIS · AN° · 4 · (Guds hånd skal udfri mig i det skændige fangenskabs 4. år, Galster 84.


Litteratur


Tilbage til Dansk Mønt