KLIK for forstørrelse!

Z

Denne forkortelse har været anvendt flere gange på middelalderlige og senmiddelalderlige mønter. Forkortelsen har samme betydning som ligaturen &, dvs. det latinske "et" = "og". På den vist mønt fra Frederik 1. (Galster 60) betyder REX DA Z N altså, at regenten er konge over Danmark OG Norge.


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Dansk Mønt