5. Mønten i Poppenbüttel ved Alsteren nord for Hamburg

af Julius Wilcke

(fra: Wilcke, Julius: Kurantmønten 1726-1788, København 1927 (Wilcke III) side 209-210)

Landsbyen Poppenbüttel tilhørte det Hamburgske Domkapitel. Tæt nord for Byen laa Købmand Hinrich Chr. Oldes "Silberschmelze und Kupfermühle", som det vil ses af de hosføjede Billeder fra første Halvdel af forrige Aarhundrede, i en ualmindelig smuk Bevoksning ved Alsteren. I April 1786 blev Kongen indskreven i det hamburgske Domkapitels "Schuld- und Pfandprotokol" som berettiget til samtlige Værker (1), og hermed begyndte det Samarbejde mellem Møntværkstederne i Altona og Poppenbüttel, der kom til at bestaa i en Aarrække. Her blev i 1787 fremstillet den store Mængde af 1/1, 2/3, 1/3, 1/6, 1/12 og 1/24 Specier, der ansaas nødvendige for Oprettelsen af den Altonaske Speciebank fra Begyndelsen af 1788 at regne, og som vil blive nærmere omtalt i en mulig Fortsættelse af dette Arbejde. De første Mønter der udgik fra Mønten i Poppenbüttel, naar bortses fra de mange Kobberblanketter til 1 ß 1771, som Værkerne tidligere havde leveret, var 10,601 Stk. Albertsdalere, som udmøntedes ganske kort Tid efter Erhvervelsen i Dagene fra 5.-10. Maj 1786 og tilstilledes Bancokontoret i Altona, for hvis Regning de var møntede.


Note:

  • (1) C. Lange l. c. I, p. 228.


    Tilbage til Dansk Mønt