KLIK for forstørrelse!

Mikkel Vibe (1565-1624)

Handelsmand og borgmester i København. I den ældre numismatiske litteratur er han fejlagtigt blevet anset som også værende møntmester. Det på en del mønter i tiden 1620-23 anbragte møntmærke visende en fugl har været forment at tilhøre Mikkel Vibe, idet man opfattede fuglen som en vibe. Fuglen betragtes imidlertid nu som et mærke tilhørende Johan Post.

Jørgen Sømod


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt