O. P. Vendeltoft (1903-1991)

Agronom og redaktør. Hans samling, der udover penge og pengesedler tillige omfattede sparebøsser, penge, vægtlodder m.v. dannede grundlaget for Pengehistorisk Museum.

Vendeltoft koncentrerede sig især om pengesedler og var aktiv i arbejdet med referenceværket "Danmarks Officielle Pengesedler".


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt