KLIK for forstørrelse!

Værdiangivelse

Værdiangivelse var unødvendig på den tidligere middelalders danske mønter, idet der kun udmøntedes penninge.

Fra Christian 3.s møntordning 1541 bliver det almindeligt med værdiangivelse på danske mønter - det galdt dog sjældent guldmønter og større sølvmønter. Således optræder betegnelsen Speciedaler, skønt almindelig i sproget, først på en mønt i 1777.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt