KLIK for forstørrelse!

Våbenskjold

Våbenskjolde og med dem heraldikken, dukkede op i Europa i 1100-tallet i forbindelse med korstogene. Når ridderne var i rustning, var det nødvendigt med kendetegn, der viste, hvem man havde for sig.

Våbenskjolde på danske mønter kan repræsentere Danmark (de tre løver) eller Norge (løven med Hellig Olavs økse), området (for eks. Slesvigs 2 løver) eller regenten (det store våbenskjold, hvor regentens øvrige områder, hvor han for eksempel er hertug kan repræsenteres; derfor ændres det store våbenskjold fra regent til regent, sammenlign for eksempel 5-kronerne under Frederik 9. og Margrethe 2., hvor hertugtitler, der kun arves mandligt, er bortfaldet på sidstnævntes skjold).

Selve skjoldenes form varierer også. De mest almindelige skjoldformer på danske mønter er:


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt