Sjælland?

Omkring 1991 dukkede en række danske mønter fra Svend Estridsens tid ca. 1060 op i fortrinsvis udenlandske sammenhænge. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling fik mistanke om, at det drejede sig om et sjællandsk fund, der ikke var blevet afleveret som foreskrevet i Danefæbestemmelserne, men understukket og solgt i Tyskland, hvor de fleste af mønterne dukkede op hos en mønthandler.

Sagen blev overdraget til politiet, der dog ikke kunne bevise ulovlighederne, og sagen endte med, at Den kgl. Mønt- og Medaillesamling - for at holde fundet samlet - købte mønterne af nævnte handler, angiveligt til ca. halv pris. De da tilbageværende 314 mønter endte herefter i museet.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt