Pauline Maria Tutein, f. Rath (1725-1799)

Pauline Maria Tutein var gift første gang med tekstilfabrikant Ernst Bruckner. Efter dennes død giftede hun sig med fabrikant Peter Tutein (1724-1799), som i 1769 blev medlem af Grosserersocietetet. I 1796 skænkede fru Tutein 4000 rd. til oprettelsen af en pigeskole ved Sct. Petri kirke. Jens Juels portræt af fru Tutein, malet i 1779, er gengivet på forsiden af 20 kr. sedlen 1980 (DOP 149).

DOP 149


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt