Knud den Store (1014/18-1035)
Penning Slagelse, Hauberg 39


Adversomskrift: IN NOMINE DEI PATRI (I Gud Faders navn)


Variant: Ulf-mønten, beskrevet i nedenstående artikel.


Litteratur:


Tilbage regneark over Danske Mønter før 1241
Tilbage til Dansk Mønt