Otto Thott (1703-1785)

Otto Thott til Gavnø var adels- og embedsmand. Desuden samler i større stil, opbyggede bl.a. samtidens største privatbibliotek i Danmark.

Kataloget over hans møntsamling stammer fra 1780 og indeholder flere unike mønter, der siden genfindes i bl.a. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt