Jørgen Thormøhlen

"Købmanden og skibsrederen Jørgen Thormøhlen, Bergen, modtog i 1695 et personligt lån af kong Christian V. Lånet lød på 100.000 Rigsdaler, et på den tid meget stort beløb. Lånet fik Jørgen Thormøhlen rentefrit.

Lånet udstedtes i 10 Rigsdaler (1000 stk.), 20 Rigsdaler (500 stk.), 25 Rigsdaler (1000 stk.), 50 Rigsdaler (500 stk.) og endelig 100 Rigsdaler (300 stk.).

Sedlerne er forsynet med håndskrevet kontrolnummer, værdi og udgivelsesdato, ligesom bagsiden af sedlerne og kuponerne er forsynet med værdiangivelse og kontrolnummer.

Inden udleveringen til Jørgen Thormøhlen blev kuponen afrevet og opbevaredes i Rentekammeret. Dette blev gjort for at forhindre forfalskning af sedlerne, idet kuponerne skulle passe til de sedler, der vendte tilbage til Rentekammeret.

Jørgen Thormøhlen overholdt ikke aftalen om indløsning af sedlerne. Disse blev således indkaldt ved forordning af 21. august 1696.""

(Kataloget over Poul Henning Knudsens seddelsamling II (Høiland 88; 2005) side 4, hvorfra illustrationen også stammer)


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt