Thiele

Thiele, københavnsk bogtrykkerslægt. Johan Rudolph T. (1736-1815) indvandrede fra Tyskland til Danmark og oprettede i 1770 et bogtrykkeri i København.

Ved devalueringen i 1813 mistede han sin formue, og sønnen Hans Henrik T. (1787-1839) måtte føre firmaet videre under vanskelige forhold, der dog bedredes, da der i 1831 kom et samarbejde i gang med Nationalbanken.

Tredje generation, brødrene Just T. (1823-1876) og Andreas T. (1825-1907), overtog firmaet i 1846. De indførte en hurtigpresse i 1849 og anvendte dampkraft fra 1853. I 1860 overgik det meste af Nationalbankens arbejde til firmaet, som desuden trykte de danske frimærker fra 1851 og stempelmærker fra 1861. I 1874 fik firmaet tillige leverancen af pengesedler til Finland.

I 1901 overtog Just Thieles svigersøn Søren Wedege (1858-1933) virksomheden. Efterhånden som staten selv overtog fremstillingen af de forskellige tryksager, gik firmaet tilbage og måtte i 1926 træde i likvidation.

(Danmarks Officielle Pengesedler, side 339)


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt