Terminus ante/post quem

Terminus ante/post quem betyder på latin Tidspunktet før/efter hvilket og bruges bla. ved bestemmelse af nedlægningstidspunktet for møntfund. Hvis et møntfunds yngste mønt (slutmønten) for eksempel er en Frederik 3.-mønt fra 1657 er terminus post quem (dvs. tidligst mulige nedlægningstidspunkt) naturligvis dette år. Indeholder skatten ingen mønter fra efterfølgende regent, må senest mulige nedlægningstidspunkt (terminus ante quem) regnes som 1670 (Frederik 3.s dødsår, Christian 5.s tiltræden), men fraværet af sene Frederik 3.-mønter vil rykke det sandsynlige tidspunkt for skattens nedlæggelse tilbage i tiden, for eksempel til svenskekrigenes tid. Består møntfundet af udaterede mønter må keramik eller andre hjælpemidler, for eksempel viden om historisk tidsfæstede ufredstider i landet, bidrage til en anslået tidsfæstelse.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt