Tårnmønter

Fra 2002-2007 udsendte Nationalbanken en serie af temamønter med tårne som motiv. Alle mønter har værdien 20 kroner.

Portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner.

Oplaget andrager 1.000.000 stk for den enkelte mønt.

                       

Efter seriens afslutning udsendte Nationalbanken et sæt indeholdende samtlige tårnmønter.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.


Tilbage til Dansk Mønt