Carl August Struensee (1735-1804)

Carl August Struensee var bror til den "rigtige" Struensee. Han blev 1771 formand for finanskollegiet og forestod dermed møntvæsenet. Broderens fald fra magten i 1772 betød også det karrieremæssige endeligt for Carl August.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt