Strøbyskatten (II)


 

Som nævnt i artiklen kom Dansk Mønt ind i billedet, da finderen Jørn Farø naturligvis var nysgerrig efter at få at vide, hvad han havde fundet:

Hvad er dette?
Jeg er nybegynder med en metaldetektor, som jeg gav mig selv i julegave. Jeg mener at kende reglerne om danefæ og agter at overholde den.
Jeg har indtil nu fundet 22 stk. som jeg mener er sølvmønter. To par hænger sammen. Jeg har trods ihærdig søgen på "nettet" ikke været i stand til at bestemme fundet, og vil gerne høre en faglig vurdering inden aflevering...

Dansk Mønt giver altid gerne svar på detektorfolkets spørgsmål, og gik derfor straks i gang med at identificere mønterne ud fra Jørns billeder. Borgerkrigsmønter kan ofte volde vanskeligheder og det gælder i endnu højere grad nyopgravede og nødtørftigt rensede borgerkrigsmønter. Relativt hurtigt kom vi frem til at det drejede sig om MB 39 og MB 57, samt nogle stykker, vi ikke kunne sige noget fornuftigt om - og endelig en enkelt med portræt på den ene side og noget, der overhovedet ikke passede med portrættet på den anden.
Var der tale og en hidtil ukendt borgerkrigsmønt?
Vi skrev til Jørn og bad om lov til at fotografere hele hans flotte fund. Jørn stillede straks med sit fund, der i mellemtiden var vokset til 25 mønter. Alle blev hurtigt bestemt - også den mærkelige. Det var en eller rettere to af de sammenkittede mønter. Resultatet som Jørn kunne aflevere sammen med fundet til museet ses her: (KLIK for forstørrelse)

 

 

Museum Sydøstdanmark fik en hurtig bevilling til gravearbejde og resultatet udeblev ikke. I skrivende stund ligger antallet af fundne mønter på 93. Om der stadig kun er MB 39 og MB 57 i fundet, ved vi ikke. Men alene fordelingen af de første 25 mønter gør fundet særdeles intresant.
MB 39 har hidtil været anset for en mønt fra Erik Plovpenning (1241-1250) slået i Slesvig og MB 57 fra Christoffer 1. (1252-1259) slået i Lund, begge bestemmelser er baseret på få og små fund. I dag vil det ikke være urimeligt at begge placeres under Christoffer 1. og at ændre møntstedet til Roskilde.

 

Jørn Farø

 


Tilbage til Dansk Mønts forside