Stege (V), Morten Reenbergs Gård

I 2013 fandtes denne møntskat fra svenskekrigenes tid. Skatten er formentligt nedlagt på et tidspunkt i perioden 1657-1660 og bestod af ialt 157 mønter, heraf 15 danske.

Mønterne er i dalerstørrelse. De danske mønter stammer fra Christian 4. og Frederik 3., de udenlandske hovedsagelig fra nederlandske og tyske områder.
I Michael Märchers behandling af møntskatten (Märcher 2018, se litteraturlisten) er samtlige skattens 157 mønter afbildet med angivelse af møntsted, katalogreferance, vægt og stempelstilling, hvorfor den kan danne udgangspunkt for videre undersøgelser.

 

 

 


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønts forside