Spørringskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"25) Spørring Mølle, Vester-Lisbjerg Herred, Jylland. 1879. I dette ret betydelige Fund af forskjellige Mynttyper fra Erik Glipping og Erik Menved er denne sidste Konges nørrejydske Mynt langt overvejende, 19 Typer med 1251 Stkr. Blandt Resten ere kun Ribe Typerne noget talrigere tilstede. 1 Typ var ukjendt, cfr. Myntrækker: Erik Menved, Jylland Nr. 3. Fundet, som er blevet nedlagt omtrent 1318, viser stor Lighed med Grarup F., med hvilket det har 30 Typer fælles. Mynterne fandtes ved. en Grøftekant i en Mark og vare kun slet vedligeholdte; 287 Stkr. vare saa ødelagte, at de ikke kunde bestemmes."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter forsigtigt nedlæggelsestidspunktet til 1315-20.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt