KLIK for forstørrelse!

Specie

En specie er betegnelsen for en hovedmønt, normalt daler i ét stykke i modsætning til samme pengesum udmålt i småmønt, pengeseddel eller som regnemønt.

Udtrykket Speciedaler kendes fra 1600-tallet, men anførtes først på Christian 7.s 1/2 Speciedaler (1/2 SP) fra 1777 (Hede 12, Sieg 29).


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt