Holbæk Amts Venstreblad den 20. januar 1930

Avisartikel fundet af Jørgen Sømod

En Falskmøntner i Ringsted

Han begik Selvmord, da det opdagedes

Ved Hjælp af falske Mønter er der i de sidste Par Maaneder stjaalet en Mængde Varer i Automaterne i Ringsted. Politiet holdt derfor Vagt og paagreb Natten til Lørdag Falskmøntneren, en 35-aarig Repræsentant.

Han tilstod, at han i en Gibsform havde fabrikeret flere Hundrede falske Mønter, som efterhaanden var brugt i Automaterne.

Efter endt Afhøring fik han Lov at gaa hjem. Han var tilsagt til Forhør igen i Lørdags, men kom ikke. Da en Betjent blev sendt hjem efter ham, viste det sig, at han havde hængt sig. Han har ikke før været straffet og efterlader sig Hustru og fire smaa Børn.

(2002)


Tilbage til Dansk Mønt