KLIK for forstørrelse!

Indskrift, Omskrift, Randskrift

Klik for liste over udvalgte indskrifter på danske mønter!


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt