SkÝrpingefundet

"Fra denne Periode [ca. 1044-1064] foreligger tre større samlede Fund (...). Fra en anden Kant af Stevns, i Skørpinge, Havnelev Sogn, fremdroges 1863 et lille Fund af 17 hele og 17 itubrudte Mønter, heraf var 13 fra Sven Estridsen, en fra Edward Bekender og Resten fra Tyskland, den yngste fra Erkebiskop Anno af Køln (1056-75). - Det ligger nær at gætte paa, at et eller andet Hærtog omkring 1060 kan have foranlediget den samtidige Nedlæggelse af disse Pengesummer, men der er desværre intet overleveret derom. "

Georg Galster


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt