KLIK for forstørrelse!

E silentio

Blev Buckingham Palace bombet under krigen? Slår man op i det største engelske leksikon, Encyclopaedia Britannica, nævnet intet, hvilket ud fra tavsheden - e silentio - kan friste en til at besvare spørgsmålet benægtende. I virkeligheden blev Buckingham Palace bombet under krigen...

Et godt numismatisk eksempel på e silencio-argumenternes farlighed er Erik Ejegods mønt, Hauberg 7 (se illustrationen). Indtil 1980 kendtes kun få eksemplarer af denne type, som man derfor regnede med kun var udmøntet i ringe mængde. I 1980 finder Laurits Møller med sin metaldetektor Skatten fra Lundby Krat med så mange eksemplarer af mønten - og med så mange stempelvariationer - at det totale udmøntningstal må anslås til ikke under 60.000 mønter.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt