10 Kroner; 5. Udgave (1952); Portræt- og landskabsserien

Sieg DOP Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
131-133 140-142 10 Kroner 1954-1974 H. C. andersen, Storkerede Egeskov Mølle Sort, Brunorange 125 x 71

For- og bagsidens udformning skyldes tegneren Ib Andersen (1907-1969). Storkereden angives at have haft adresse i Asminderød på Sjælland, mens bagsidens Egeskov Mølle befinder sig på Sydfyn.

De to midterste tal i serienummeret til venstre for værdiangivelsen angiver årstallet - her (19)52. Sedlen afløste blindetieren (DOP 139), der fik en meget kort levetid pga. protester over det identiske størrelsesforhold mellem 5- og 10-kronesedlen. Argumentet var, at blinde ikke kunne mærke forskel. Den nye seddel (DOP 140-42) fik et par ekstra border for oven og for neden, hvormed den blev 6mm højere.

Udsendt 15. marts 1954. Inddrages ved tilbagevenden til Danmarks Nationalbank.

Sedlen kendes i 3 varianter:


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt