Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat

Symboler, beskrevet på de enkelte sedler


English translations in brackets.

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt