Billetter og nødpengesedler 1807-1816

Under Napoleonskrigene oplevede Danmark en betydelig inflation. Mønternes pålydende lå hurtigt under prisen på det metal, de var lavet af, hvorfor ihændehavere af mønter nødigt gav disse ud. Dette medførte bl.a. en stor mangel på skillemønt, hvorfor nogle handlende så sig nødsaget til at udstede private sedler (billetter), for at kunne honorere behovet for skillemønt.

Disse billetter er udførligt beskrevet i Finn Grandt-Nielsen: Danske Billetter. Lokale nødpengesedler fra Napoleonskrigenes tid 1807-16, København (Dansk Numismatisk Forening), 1993.

Sedlerne blev indløst efter stabiliseringen af pengevæsenet og er i dag uhyre sjældne. Selv de største samlinger af danske billetter har talt relativt få sedler: Boghandler H. H. Lynges samling solgtes på auktion i 1899 og omfattede 59 sedler. Dette er det hidtil største antal danske billetter solgt på offentlig auktion. Johan Chr. Holms samling på 32 sedler blev udbudt til salg i oktober 1999 hos Oslo Mynthandel. I 2005 solgtes på Høilands auktion Poul Henning Knudsens samling på 46 sedler, heraf 25 unikke og 7 unikke i privateje. Det er disse sedler, der gengives nedenfor. Henvisningen FGN referer til Finn Grandt-Nielsens værk. Øvrige oplysninger stammer herfra eller fra kataloget til Poul Henning Knudsens samling.

 

FGN 1 (PH1 181)
Brændevinsbrænder R C. Hammeløv, Sct. Pederstræde, 2 skilling ca. 1809 - 10, Fireblok, blanket. Tilsvarende eksemplar i Nationalbankens samling; unik i privat eje.

 

FGN 83 (PH1 182)
Skipper Søren Nielsen Soede, Tunø, 4 skilling ca. 1810, Nr. 463; kendt i fire eks., tilsvarende eksemplar solgt på Ernsts auktion 1965.

 

FGN 142 (PH1 183)
Købmand Fr. A. Juul og Apoteker M. C. Rose, Hobro, rigsbankmark 1814 ?, Nr. 1852; unik som udstedt seddel, herudover kendt 7 blanketter.

 

FGN 147 (PH1 184)
Feldbereder Jacob Frisenberg, Mariager, 8 rigsbank skilling omkring 1814?, Nr. 105; unik.

 

FGN 171 (PH1 185)
Just, Gjørup og Theilgaard, Viborg, 2 mark danske 1809, Nr. 362; kendt i 3 eksemplarer

 

FGN 227B (PH1 186)
Vognmand og Værtshusholder Peder Hermansen, Aalborg og Lods Chr. Lærche, Hals, mark 1811, Nr. 1302; unik.

 

FGN 274 (PH1 187)
Kattuntrykker og Kirkeværge P. H. Schiellerup, Aalborg, 3 mark 1813, Nr. 834; kendes i 3 eksemplarer.

 

FGN 288 (PH1 188)
Købmand og Fabrikant Thomas Sødring, Aalborg, rigsbankmark 1814, Nr. 917; unik.

 

FGN 324 (PH1 189)
Købmand Frantz Berthelsen, Løgstør, 8 rigsbankskilling 1815. Kendes kun som blanket i dette unikke eksemplar.

 

FGN 432 (PH1 190)
Skrædder og Husmand Thomas A. Guldsmed, Ydby Sogn, 4 rigsbankskilling 1814, Nr. 188; unik.

 

FGN 453 (PH1 191)
Gårdmand Sognefoged og Lægdsmand Chr. Sørensen, Hvidbjerggård, V. Hvidbjerg, 4 skilling 1810, blanket.

 

FGN 465 (PG1 192)
Handelsmand Jens Chr. Juulsgaard, Ringkøbing, 12 skilling ca. 1809?, Nr. 96; unik.

 

FGN 481 (PH1 193)
Snedkermester og Værtshusholder Chr. Juul Klok, Holstebro, 8 rigsbankskilling 1815, Nr. 45; unik.

 

FGN 488 (PH1 194)
Gårdmand Niels Chr. Hvamgaard i Ø, Hvamgård Borbjerg Sogn, 4 rigsbankskilling 1815, Nr. 123; unik.

 

FGN 495 (PH1 195)
Niels A. Kiergaard i Kjærgård og Moesgaard, Ryde Sogn, 4 rigsbankskilling 1815, Nr. 161; unik.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt