Balthasar Seckmann (1645-1722)

Etatsråd. Efter studietid i Leipzig sekretær i danske kancelli 1675. Assessor i højesteret og deputeret i generalkommissariatet 1711. Underskrift på DOP 1-6.

DOP 2


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt