Møntfundet i St. Jørgensbjerg Kirke ved Roskilde

"(...) men mønter har været anvendt som bygningsofre langt tilbage i tiden. Det ældste eksempel herpå stammer naturligt fra en kirke, St. Jørgensbjerg ved Roskilde, der i vinteren 1953-54 af Nationalmuseet blev grundig undersøgt og bl. a. fik gulvet gennemgravet. I det sydvestlige hjørne under tårnet fremkom en del spredtliggende mønter på bunden af en grøft fra muren til en tidligere kirke. På den ene af mønterne sad en rest lærred, måske fra en pose, i hvilken de har været lagt ned. Ialt fandtes 108 mønter, hvis tilstedeværelse på dette sted bedst kan forklares som et bygge- eller grundstensoffer ved den første kirke. Den må ud fra disse mønter dateres til Hardeknuds tid, o. 1040, idet de 59 yngste mønter stammer fra denne konge, medens 37 ældre er fra faderen Knud den Store, 2 fra dennes engelske forgænger Æthelræd II den Rådvilde, og endelig 9 er tyske fra omkring 950-1000 (fig. 2). Dette bygningsoffer bestående af mønter, der utvivlsomt har været gængse ved nedlæggelsen, giver en usædvanlig tidlig datering af en dansk stenkirke. St. Jørgensbjerg er den ældste, hvis grundplan kendes."

Lindahl 1956, se litteraturlisten


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt