KLIK for forstørrelse!

Heinrich Schimmelmann (1724-1782)

Heinrich Schimmelmann blev født i Pommern. Han immigrerede 1761 til Danmark, hvor han fik ledende økonomiske poster i den danske statsadministration - således var Schimmelmann i perioder leder af det danske finansvæsen.

Hans betydning er enorm; han var primus motor bag speciereformerne (planerne om at udfase kurantmønten ved indsmeltning samt foretage nye udmøntninger af speciemønt). Den senere så vigtige Mønt i Altona var heller ikke blevet den samme (tid, sted, udstyr etc.) uden Heinrich Schimmelmann.

Som kuriosum kan nævnes, at den første udgave af 1771-skillingen - Schou 15, den med de skarpt afskårne C'er - i eftertiden har fået tilnavnet Schimmelmann.


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt