Ruhwinkelfundet

"28) Ruhwinkel ved Bornhøved. Holsten. 1837.
Ved Gravning fandtes 6832 Mynter, hvoraf 5 vare Brakteater. De vare alle tydske undtagen 1 Firepenning fra Ribe og 3 Trepenninge fra Flensborg. Fra Hamborg fandtes 926, Lybek 3992, Lyneborg 262, Rostock 265, Stralsund 428 og fra Wismar 878. De yngste vare fra Lybek (69 Sechslinge og 2427 Dreilinge), Lyneborg, Wismar og Rostock, med Vaabenskjold paa Adv. og Rev. Der fandtes ingen af de Aar 1403 udmyntede Wittenpfennige. Nedlagt i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede. Beskrevet af C. J. Thomsen i 4ter Bericht der Schlesw. Holstein. Lauenb. Gesellschaft. Januar 1839. Pag. 49.

P. Hauberg


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt