Rudkøbingskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"22) Rudkjøbing Havn., Langeland. 1851. Antallet af Mynterne i dette stærkt ødelagte Fund kjendes ikke. De ere alle af samme Typ og svare i Alder til Mynterne i det foregaaende Fund, hvorfor muligvis ogsaa dette kan staa i Forbindelse med Kong Eriks Forordning 1304. Cfr. Myntrækker: Erik Menved, Roskilde Nr. 17."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) angiver antallet af fundne mønter til 43 og forsigtigt nedlæggelsestidspunktet til 1300-1310.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt