KLIK for forstørrelse!

Ronny Andersen

Kongelig våbenmaler Ronny Andersen står bag udformningen af bagsiden af 10- og 20-kronemønterne fra 2011. Her ses det lille rigsvåben, også kaldet statsvåbenet. Det består af tre løver og ni hjerter under en krone. De tre kronede løver har været brugt af de danske konger i de seneste 800 år. I 1500-tallet blev antallet af hjerter bestemt til at være ni. Hjerterne er måske ikke hjerter, men kan derimod være søblade, der igen kan være afledt af lindeblade. Kronen hviler på skjoldet, som er med til at forstærke forbindelsen mellem løverne og kronen.
(Nationalbanken)

I 2012 stod Ronny Andersen bag bagsiden af jubilæumsmønterne i anledning af Dronning margrethes 40 års regeringsjubilæum med den originale udformning af elementerne, der symboliserer kongerigets forskellige dele.

KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønts forside