KLIK for forstørrelse!

Rigsdaler

Rigsdaler var en danske betegnelse for Thaler eller Reichsthaler, opkaldt efter Joachimsthal i det nuværende Tjekkiet, hvor der efter rige sølvfund i 1500-tallet udmøntedes dalere (jvf. også betegnelsen "dollar").

Betegnelsen brugtes i Danmark fra 1600-tallet og optrådte som betegnelse på selve mønten under Christian 7. (Rigsdaler Species).

Fra 1854 blev Rigsdaler den nye betegnelse for den siden statsbankerotten 1813 anvendte betegnelse Rigsbankdaler. Ved kronemøntens indførelse fra 1873 blev Rigsdaleren til 2 Kroner, deraf 2-Kronens kælenavn langt op i tiden: Daler.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt